Våra tjänster

Billackering

Det spelar ingen roll hur bra en plåtriktning eller plastreparation utförs om inte lackeringen blir bra. Lackeringen är det sista och svåraste momentet i en skadereparation. Utrustningen i en lackeringsverkstad är naturligtvis viktig, ju bättre och modernare utrustning man har ju mer underlättas arbetet för lackeraren.

Men det absolut viktigaste är att lackeraren är duktig i sin yrkesutövning. Vi har båda delarna för att kunna leverera er bra resultat Vår verkstad har kapacitet för de flesta förekommande bilar. boxen mäter7X4M. Vi har valt att använda dubbla lackeringssystem (ppg och Standox). Orsaken till detta är att dessa 2 kompletterar varandra väldigt väl. Om det ena märket inte kan matcha objektets kulör tillfredsställande, så är det i nästan samtliga fall så att det andra matchar väl. på så sätt kan vi ge er som kund trygghet i att vi inte levererar ut reparationer med nyansskillnader, som annars är så retfullt.

 

 

 

 

Billackering är en känslig process och kräver att billackerarna har goda kunskaper och tillgång till modern utrusning och teknik. Våra billackerare lackerar bilen med av biltillverkaren föreskriven vattenburen bilfärg.

På vår lackering utförs slipgrundning av riktade ytor, nerslipning av detaljer, maskering och lackering av åtgärdade detaljer i minst tre lager med mellanluftning.

Den nylackerade ytan är fortfarande känslig och skall under de tre första månaderna endast tvättas med rikliga mängder vatten utan avfettnings- och tvättmedel. Högtryckstvätt skall undvikas under denna tid (vintertid 4 månader) och därefter skall en distans av 30 cm hållas mellan munstycke och fordon. Likaså skall automattvätt, vaxning och lackskydd undvikas under denna tid.

 

Adress: Berghem, 341 91, Ljungby

Telefonnummer: 070-3119575